Sākums – 

Rekvizīti

Nodibinājums "ABLV Charitable Foundation”
Reģistrācijas numurs: 40008108111
Adrese: Elizabetes iela 21A-104, Rīga, LV-1010

Bankas konts:
ABLV Bank, AS
Konts: LV75AIZK0001130082670 (ziedotājiem, kuri piekrīt publiskai pateicībai)
vai
Konts: LV91AIZK0000020082670 (ziedotājiem, kuri vēlas palikt anonīmi)
Kods: AIZKLV22

Kontaktinformācija:
Tālrunis: (+371) 6728 1383
E-pasts: info@ablv.org

Facebook: http://www.facebook.com/ABLVCF
Twitter: http://twitter.com/ABLVfonds