Sākums –  Labdarības fonds – Korporatīva ziņa – 

Ziedojuma akcija noslēgusies ar saziedotajiem 1 323 097 EUR

2015. gada 16. februāris

Jau astoto gadu pēc kārtas korporatīvais labdarības fonds ABLV Charitable Foundation sadarbībā ar ABLV Bank organizēja Ziemassvētku labdarības akciju, kurā ziedot tika aicināti ABLV Bank darbinieki un klienti, kā arī jebkurš sabiedrības pārstāvis, kuru uzrunāja Fonda mērķi.

Ziedot līdzekļus bija iespējams trīs programmās: „Palīdzēsim dzirdēt!”, „Palīdzēsim izaugt!”, kā arī jaunizveidotajai programmai „Jaunā Rīga”, kas tiks īstenota jomas „Pilsētvide” ietvaros.

Šogad ziedotāju atsaucība bija liela. Kopā visās programmās tika saziedoti 1 323 097 EUR, par ko īpašs paldies mūsu lielākajam atbalstītājam ABLV Bank, bankas meitas grupas uzņēmumiem, bankas darbiniekiem un klientiem.

Ziedojumu statistika programmās ir sekojoša:

  • „Palīdzēsim dzirdēt!” 157 531 EUR;
  • „Palīdzēsim izaugt!” 43 941 EUR;
  • „Jaunā Rīga” 1 121 625 EUR.

Visu bērnu un viņu vecāku vārdā mēs pateicamies tiem, kuri ar savu dalību palīdz šo bērnu dzīvi padarīt labāku, un atgādinām, ka Fonds dubulto „Palīdzēsim dzirdēt!” un „Palīdzēsim izaugt” programmās saziedotās summas.

Programmas "Palīdzēsim dzirdēt!” ietvaros mēs nodrošinām mūsdienīgākos dzirdes aparātus vājdzirdīgiem bērniem, kuru vecāki paši tos nevar atļauties. Pateicoties jūsu aktivitātei iepriekšējās akcijas laikā, 2014.gadā spējām palīdzēt 86 bērniem. Salīdzinājumam — kopā visos iepriekšējos mūsu programmas darbības gados mūsu dāvinātos dzirdes aparātus ir saņēmuši 89 bērni. Ik gadu no jauna aptuveni 100 Latvijas bērniem ir nepieciešami šādi aparāti. Lai palīdzētu vienam bērnam, nepieciešami aptuveni 2 000 EUR.

Programmas "Palīdzēsim izaugt!” ietvaros mēs sniedzam atbalstu trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem visā Latvijā attīstošu un izglītojošu nometņu apmeklēšanai. 2014.gadā kādā no 30 Fonda atbalstītajām nometnēm, jaunus iespaidus un pieredzi guva 1 036 dalībnieki.

Ar detalizētu atskaiti par paveikto 2014.gadā programmā „Palīdzēsim dzirdēt!” jūs varat iepazīties šeit un programmā „Palīdzēsim izaugt!” šeit.

Papildus līdzšinējām programmām ABLV Charitable Foundation nupat kā nodibināja jaunu programmu „Jaunā Rīga”, kas pirmo gadu tiks īstenota jomas „Pilsētvide” ietvaros. Fonds piesaista ziedojumus Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja (LLMM) izveidei un darbībai, parka izveidei un labiekārtošanai LLMM pieguļošajā teritorija, kā arī citiem nozīmīgiem Rīgas Centra labiekārtošanas projektiem, veicinot estētiskas kultūrvides radīšanu un dodot sabiedrībai iespēju dzīvot drošā un sakārtotā vidē.

Rādīt vēl